สิงห์เขื่อนหก FC - KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 04/09/2020

ผู้เล่น

1. บาร์กี้ ลาโละซู
5 1 1 0
2. อัดนาน หนุนอนันต์
11 0 0 0
3. มูฮำหมัดซาฟานี เจ๊ะเต๊ะ
18 1 0 0
4. ชนะ มัธยม
19 0 1 0
5. อาลีฟ แวสาและ
22 0 0 0
6. อดิสรณ์ ชอบหวาน
64 0 1 0
7. ระวิ ระงับพิศมุ์
53 0 0 0
8. พงค์ภินันท์ แก้วมังกร
10 6 0 0
9. พงศ์เทพ ราชนวม
32 2 2 0
10. อนุชัย เจะมะ
7 7 0 0
11. สิทธิชัย พรหมเพศ
8 0 0 0
12. เอ็ม ล่องสุวรรณ
20 1 1 0
13. กิตินันท์ รองพล
55 2 0 0
14. นัสหรุล ขุนหมาด
17 11 1 0
15. ธนดล วะรติยู
9 3 0 0
16. ณัฐวุฒิ บุษบงค์
27 11 1 0
17. นทนันต์ แหละหมัน
16 0 0 0
18. ฮำซี ดะเซ็ง
31 0 0 0
19. ฮัดรี ดะเซ็ง
21 1 0 0
20. อาริฟ อาแว
28 0 0 0

โค้ช

1. พิพัฒน์ ทองทวี
2. ธนา คาตี
3. เจ๊อ้อย ปธ.สิงห์เขื่อนหกFC