หนองปลาไหล เอฟซี by ขวางหวัน - KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 03/09/2020

ผู้เล่น

1. อภิสิทธิ์ เส็นหลี
2 2 2 0
2. อับดุลเลา เจ๊ะมะ
4 0 0 0
3. อานัส หมานหวัง
6 1 0 0
4. กัมปนาท พะนา
7 3 0 0
5. สรวิศ ศรีวิเชียร
14 5 1 0
6. ณัฐพล กะลอเอียด
35 3 1 0
7. อภิชาติ เอียดศรีชาย
38 4 0 0
8. สิทธิชัย ธรรมโชติ
8 1 0 0
9. อัคถภรณ์ ชลิตาภรณ์
9 1 0 0
10. อัครัช นวลละออง
10 0 0 0
11. อาลี สอโก๊ะ
17 1 2 0
12. มูฮัมหมัด เต็มขาว
11 0 1 0
13. สุริยา หีมหมัด
18 4 2 0
14. ปิติภัทร จงไกรจักร์ พรหมราช
98 0 0 0
15. สุทธดร ยอดศรี
28 0 0 0
16. ปิยะวุฒิ เพชรแก้ว
33 3 0 0
17. บัญญัติ บัวประโคน
13 0 0 0
18. นรภัทร แก้วดี
34 0 0 0
19. ชาบีน มะมนัง
37 0 0 0
20. กิตติธัน ชิวเตี้ย
39 2 0 0

โค้ช

1. อัครพล มีสวัสดิ์
2. ชุตินธร ภู่ระย้า
3. พินิจ แก้วดี