เอกติงลี่ เอฟซี - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 24/02/2023

ผู้เล่น

1. นาย อัสราคาร จันทรโชติ
6 9 1 0
2. นาย อนุสรณ์ เเขกพงศ์
10 16 2 0
3. นาย ดรัล เเหละโรจน์
89 4 1 0
4. นาย เอกสิทธิ์ จันทร์เพ็ง
14 1 1 0
5. นาย ธีรภัทร์ ปานทอง
9 0 0 0
6. นาย สุรชัย อ่องเเก้ว
13 1 1 0
7. นาย เมธาวี หมัดสี
22 1 0 0
8. นาย ศุภวิชญ์ เเก้วอุทัย
8 6 0 0
9. นาย สิทธิชัย ชุมประยูร
16 0 0 0
10. นาย กิตติศักดิ์ เด็นหรน
3 0 0 0
11. นาย ภานุพงศ์ ปุยนุ่น
1 0 1 0
12. นาย อนุตร สุนทรากร
78 0 1 0
13. นาย สิทธิโชค ไชยกูล
25 3 0 0
14. นาย ณัฐวราพงศ์ หนูเนียม
12 0 0 0
15. นาย นพดล ลิ่มพี
99 0 0 0
16. นาย อาฟันดี เศษฐรัตน์
18 7 0 0
17. นาย ฟลอรัน อุสมาน
15 2 1 0
18. นาย ธนพล ไชยถาวร
30 9 2 0
19. นาย กัมพล ชูช่วย
27 5 0 0
20. นาย สราวุธ น้ำพ่วง
36 1 0 0

โค้ช

1. ชัยภัทร (ผู้จัดการทีม)
2. อภิสิทธิ์ (Staff)
3. นาย สุกรี เระเหล๊าะ (Staff)