เอกติงลี่ เอฟซี - KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 24/02/2023

ผู้เล่น

1. นาย อัสราคาร จันทรโชติ
6 0 0 0
2. นาย อนุสรณ์ เเขกพงศ์
10 0 0 0
3. นาย ดรัล เเหละโรจน์
89 0 0 0
4. นาย เอกสิทธิ์ จันทร์เพ็ง
14 0 0 0
5. นาย ธีรภัทร์ ปานทอง
9 0 0 0
6. นาย สุรชัย อ่องเเก้ว
13 0 0 0
7. นาย ศุภณัฐ เเก้วอุทัย
65 0 0 0
8. นาย ศุภวิชญ์ เเก้วอุทัย
8 0 0 0
9. นาย กฤษฎา พงค์ประยูร
19 0 0 0
10. นาย กิตติศักดิ์ เด็นหรน
3 0 0 0
11. นาย ภานุพงศ์ ปุยนุ่น
1 0 0 0
12. นาย อนุตร สุนทรากร
78 0 0 0
13. นาย สิทธิโชค ไชยกูล
25 0 0 0
14. นาย ศรุตพงษ์ สังข์ทอง
11 0 0 0
15. นาย นพดล ลิ่มพี
99 0 0 0
16. นาย อาฟันดี เศษฐรัตน์
18 0 0 0
17. นาย ฟลอรัน อุสมาน
15 0 0 0
18. นาย พงศ์ศิริ เเก้วลอย
7 0 0 0
19. นาย ยงยุทธ พรหมลิ
66 0 0 0
20. นาย สราวุธ น้ำพ่วง
36 0 0 0

โค้ช

1. ชัยภัทร (ผู้จัดการทีม)
2. อภิสิทธิ์ (Staff)
3. นาย สุกรี เระเหล๊าะ (Staff)