Nurul​FC​ by.รวมเพื่อน - KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 01/09/2020

ผู้เล่น

1. นาย​ อัรมัน​ สาและ
10 2 0 0
2. นาย​ ซ๊อบรูน​ ดือราแม
6 1 0 0
3. นาย​ อามีน​ หวันหวัง
11 1 1 0
4. นาย​ รณกฤต​ เจ๊ะมิง
14 5 2 0
5. นาย​ ราวิต​ มะมูสอ
12 17 0 0
6. นาย​ ไกรสรณ์​ เจะสะเเม
19 0 0 0
7. นาย​ ซัมรี​ ดิงปาเนาะ
22 0 1 0
8. นาย​ เจษฎา​ หะยีนาแว
8 1 1 0
9. นาย​ วุฒตินัย​ มะสาสา
18 1 1 0
10. นาย​ วิศรุต​ หะยีนาแว
9 0 1 0
11. นาย​ อิลมี​ แอสะ
16 0 0 0
12. นาย​ อัยมี ไอนา
13 3 0 0
13. นาย​ นิวันอันวา​ หะยีดอเลาะ
20 2 1 0
14. นาย​ อาฟิฟ​ หอแว
17 0 0 0
15. นาย​ อดุลย์​ มูสอ
3 0 1 0
16. นาย​ ซุลกิฟลี​ ดือเระ
75 0 1 0
17. นพกร เปาะเลาะ
7 0 0 0
18. อัยมาน สอรี
4 1 1 0
19. นายอายุบ อาแช
26 0 0 0
20. นายบูคอรี หมานหวัง
23 5 0 0

โค้ช

1. นาย​ อัรมัน​ สาและ