PEMUDA 3G - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 24/02/2023

ผู้เล่น

1. นาย อิสมะเเอ ดือกะ
15 0 0 0
2. นาย วันเฉลิม มีมะ
9 0 0 0
3. นาย สุไฮมี มีซา
13 0 1 0
4. นาย รอสือดี อุเซ็ง
4 0 0 0
5. นาย จีรศักดิ์ เปาะหนิ
77 0 0 0
6. นาย ซัมรี เเวกุนิง
16 1 0 0
7. นาย คอเละ กะเจ
22 2 2 0
8. นาย อัสดี ยานยา
6 0 0 0
9. นาย สมพงศ์ ยังรอด
32 0 0 0
10. นาย ซันบัซรี โตะเเวมะ
12 1 0 0
11. นาย หวันมะ เจ๊ะสะมะ
8 0 0 0
12. นาย อารีฟ เจ๊ะลี
11 3 0 0
13. นาย สมาน ลงชา
14 2 0 0
14. นาย เกียรติศักดิ์ พันกาเขต
17 0 0 0
15. นาย มินดีน สามะ
5 0 0 0
16. นาย ชัชนันท์ บินเเหละ
20 1 1 0
17. นาย สุฟยัน สะมิงบองอ
10 0 0 0
18. นาย นิอาดีนัน โว๊ะ
79 0 0 0
19. นาย มาโซ คาเดร์
7 0 1 0
20. นาย อัลยาส ดาโอ๊ะ
18 0 0 0

โค้ช

1. นาย ซัมซูดีน วาโด
2. นาย สะเเปอิง มานามิง