PT Sport By เป็นต่อ - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 24/02/2023

ผู้เล่น

1. นาย ซุลพาร์ สาเเละ
18 0 0 0
2. นาย อัมรอน ลาเตะ
77 0 0 0
3. นาย มุสตากีม เจ๊ะยอ
32 1 0 0
4. นาย กูวารี นินาวา
6 0 1 0
5. นาย อิสมาเเอ มะเเซ
25 0 0 0
6. นาย เเวเดารี เเวหะยี
19 2 0 0
7. นาย มูฮัมหมัด ดาระโจะ
31 0 0 0
8. นาย อันวา ตาปอ
11 3 0 0
9. นาย อิลฮัม กอเน็ง
29 3 1 0
10. นาย ฮามีดี ยูโซะ
24 0 2 0
11. นาย อับดุลเลาะ ตาเยะ
21 24 2 0
12. นาย บาร์กี ลาโละซู
55 0 1 0
13. นาย ฮัมดี เด็นมานิ
37 3 0 0
14. นาย มูฮำหมัดวิลดาน เจ๊ะอูเซ็ง
17 3 0 0
15. นาย ฉัตรชนันต์ โสสนุย
9 0 2 0
16. นาย อุสามะ ปิตายะโซ
96 1 1 0
17. มูฮัมหมัดไซฟู สมาแอ
4 5 0 0
18. นาย ฟาเดร์ จะปะกิยา
34 1 1 0
19. นาย เเวรุสลี ยายอ
12 1 0 0
20. นาย ฮาซัน สุทธิการ
66 0 0 0

โค้ช

1. นาย ชุตินธร ภู่ระย้า
2. นาย ไซดีนิน เสดี
3. นาย มูฮัมหมัดบารี แวเดร์