แพรกสุวรรณ - KICKOFF SENIOR LEAGUE

วันที่สมัคร 24/09/2020

ผู้เล่น

1. ตะวัน เพชรานนท์ (40)
17 1 0 0
2. อับดุลเลาะ หะมาดุลลาห์ (53)
7 2 1 0
3. วันชาติ สยมภาค (52)
13 1 0 0
4. เอกกร หนูเอียด (48)
9 4 0 0
5. สุรชัย เกรียงไกรฉัตร (46)
19 0 0 0
6. เรืองยศ แซ่ลี้ (53)
4 3 1 0
7. ประภาส เรืองศรี (53)
16 0 1 0
8. กันต์ธนิก คงทอง (46)
15 7 2 0
9. จักรพงษ์ มารยาตร์ (42)
1 0 0 0
10. ว่าที่ ร.ต. สมศักดิ์ บัวทอง (53)
14 3 0 0
11. เกียรติศักดิ์ วุฒิจินดาศรี (41)
6 0 0 0
12. จิรากร ป่องลม (58)
10 2 0 0
13. ศุภชัย ตรีไว (44)
23 0 2 0
14. ศิวราวุฒิ โนระดี (47)
12 1 0 0
15. วิรุฬ สุวรรณรัตน์ (43)
5 4 0 0
16. สิทธิศักดิ์ สังข์คัมภี (46)
20 0 0 0

โค้ช