ชมรมท่าแซ - KICKOFF SENIOR LEAGUE

วันที่สมัคร 22/09/2020

ผู้เล่น

1. ชุติเดช ชลรัตนชีวิน
1 0 0 0
2. ประพล ใหม่รักษ์
5 17 0 0
3. อัมรินทร์ สันตา
14 12 0 0
4. มาโนช พัฒโน
99 0 0 0
5. ประพันธ์ ใหม่รักษ์
8 3 0 0
6. สัญญา พัฒโน
74 1 0 0
7. นิกร แซ่โฮ้ว
17 0 0 0
8. กถิน นนทะพุทธ
4 2 1 0
9. ศุภชัย อ๋องเช่ง
18 3 0 0
10. อัสวาดี มายิ
88 2 0 0
11. สุไหลหมาน หมัดอะด้ำ
77 0 0 0
12. กำธร วิไลรัตน์
100 0 0 0
13. รายู หมัดอะด้ำ
9 8 0 0
14. สุรินทร์ กาลมิตร์
16 0 3 1
15. รณชัย หมัดอะดั้ม
6 1 0 0
16. สมหมาย พรมเขต
7 1 1 0
17. บุญเลิศ องสารา
19 0 0 0
18. อนล เอียดเมือง (49)
3 2 0 0
19. ปรีดี หมวดแทน
89 0 0 0
20. สวัสดิ์ ธิบดี
10 3 1 0

โค้ช

1. พนม เรื่องณรงค์
2. ศรเดช เหตุหาก