เพ็ชรพยาบาล - KICKOFF SENIOR LEAGUE

วันที่สมัคร 22/09/2020

ผู้เล่น

1. มีซี บินรอเซะ (40)
4 0 0 0
2. ดำรงชัย นุนศรี (41)
8 0 0 0
3. ศุภกฤต แสงรัตน์
12 1 1 0
4. ไชยยันต์ ทองแกมแก้ว (45)
17 0 0 0
5. หมัดอุสัน หมัดอะดั้ม
1 0 0 0
6. อาทิตย์ ชิเดะ
9 0 0 0
7. ฉาฝีอี หมัดสี (42)
35 0 0 0
8. สมกาญ แก้วคง
55 3 1 0
9. ธนกร ทวีวิภานิชกุล
11 2 1 0
10. สุรเชษฐ์ ราชชำรอง
25 0 1 0
11. หมีด เหมมันต์
24 0 0 0
12. กองเงิน แก้วทอง
7 0 0 0
13. มูฮัมหมัด หัดหล๊ะ
45 0 0 0
14. สุนทร แยนา
3 0 0 0
15. อับดลเล๊าะ แหละตี
10 0 1 0
16. สมพล เพ็ชรพยาบาล
19 0 0 0
17. ชลธี พันธวงศาโรจน์ (47)
17 0 0 0
18. สมศักดิ์ อินสุวรรณโณ (45)
6 0 0 0
19. ภูมิเฉลิม วิฬาสุวรรณ(50)
18 5 0 0
20. เอกภพ เหมมัน(49)
49 1 0 0

โค้ช