เอ็กซ์-วัน - KICKOFF SENIOR LEAGUE

วันที่สมัคร 20/09/2020

ผู้เล่น

1. อับดนอาซีด หีมละ (48)
12 4 0 0
2. มูฮัมหมัดยาซิบ แวดือราแม (50)
15 0 1 0
3. ยะโก๊ป หีมละ (44)
9 1 0 0
4. บุคอรีย์ เวชกะ (47)
11 1 0 0
5. สุไหลหมาน บิลหมัน (41)
5 2 1 0
6. สุกรี ดือเระ (50)
17 2 0 0
7. หวันยะสะ หมัดหมัน (50)
13 2 1 0
8. อัฐนนท์ เส็มยามา (40)
3 1 0 0
9. ดำรงณ์ บัวแก้ว (45)
8 0 0 0
10. ยะฟาด หละตำ (40)
6 3 0 0
11. สมศักดิ์ หีมสุวรรณ (43)
7 2 0 0
13. มนตรา เหมวรรโณ (40)
21 1 0 0
14. ม่าหมัด ดนหรอหมาน (51)
16 0 1 0

โค้ช

1. อัมรินทร์ หมัดหลำ