แอลกอฮอล์ - KICKOFF SENIOR LEAGUE

วันที่สมัคร 23/09/2020

ผู้เล่น

1. ภานุสิทธิ์ พรหมจินดา (42)
96 25 0 0
2. สุพัฒน์ พรหมแก้ว (42)
35 14 1 0
3. สาคร หังสพฤกษ์ (47)
11 8 1 0
4. ดอน จินทกำโพมธิ์ (44)
69 0 0 0
5. เฝ่าซี หมีดหลี (50)
17 2 0 0
6. พงศ์ศักดิ์ มากสิงข์ (50)
14 1 0 0
7. แสวง สาสุธรรม (50)
16 1 3 0
8. สเถียร เพชรชะ (51)
19 5 0 0
9. อนันต์ ตันชนะวงศ์ (48)
8 0 0 0
10. ไพศาล พรหมมาก (46)
18 1 0 0
11. รณชัย พรหมทอง (41)
9 2 0 0
12. ประจวบ พรหมแก้ว (46)
10 1 0 0
13. สุชาติ แก้วสุวรรณ (48)
7 1 1 0
14. ดำรง สุพิรัตน์ (40)
23 1 0 0

โค้ช