โรงเรียนดีนูลอิสลาม - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 14/12/2020

ผู้เล่น

1. ธีรวุฒ นิเจริญ
1 0 0 0
2. ฮัสนัน หมัดอะดำ้
2 0 0 0
3. ชากิร หะยีหมีน
3 0 0 0
4. ณัชพล แสล่หมัน
4 0 0 0
5. อมรเทพ เทพวรรณ
5 0 0 0
6. กฤษฎา หมันเจริญ
6 0 0 0
7. รัฐภูมิ เทียมทัดทอง
7 0 0 0
8. กวี ต้นวิชา
8 0 0 0
9. ธนภัทร แสล่หมัน
9 0 0 0
10. สิทธินันท์ บินเตล็บ
10 0 0 0
11. หฤษฎ์ โชคอำนวยสิทธิ์
11 0 0 0
12. อัสอาดี ตาหมาน
12 0 0 0
13. อริญชัย มิหล้า
13 0 0 0
14. ธนากร แสงศรีคำ
14 0 0 0
15. ปฐวี หวังอีน
15 0 0 0

โค้ช

1. เกียรติศักดิ์ รักษากิจ
2. มะสัน หลีกันชะ
3. พรเทพ พันธุ์สะและหมัน