โรงเรียนบุสตานุดดีน - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 16/12/2020

ผู้เล่น

1. นาธาน หมัดเหร็ม
12 0 0 0
2. ยูไลบิร โต๊ะบ่าเหม
1 0 0 0
3. ฮัสนัล เบ็ญอาหลี
7 0 0 0
4. ธีรยุทธ์ หลับจันทร์
18 0 0 0
5. อับดลรอซัก หวังนุรักษ์
15 0 0 0
6. ซุกหลี ดนหมาน
13 0 0 0
7. ภูริพัทธิ์ หมัดเจริญ
10 0 0 0
8. ชาญณรงค์ หมีทอง
6 0 0 0
9. ธนาคิม ชอบงาม
4 0 0 0
10. วิสุทธิ์ พยายาม
9 0 0 0
11. อาซาน โต๊ะด้วน
14 0 0 0
12. พีรธัช มุ่นโย
2 0 0 0
13. ฉัตรชัย คะระนันท์
16 0 0 0
14. ถิรวัสส์ บุญณะ
3 0 0 0
15. อัสซัน แอหลุย
8 0 0 0

โค้ช

1. นาย สวาท เหล็มบู