โรงเรียนพัฒนาการศึกษา - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 14/12/2020

ผู้เล่น

1. ด.ช.วรฤทธิ์​ บุญ​เลิศ
18 0 0 0
2. ด.ช.ทวีศักดิ์​ หมัดอะดั้ม
25 0 0 0
3. ด.ช.นิพน โต๊ะหล๊ะหมาน
9 0 0 0
4. ด.ช.อัซมี เด็นตำ
19 0 0 0
5. ด.ช.ภูริภัทร หมัดอะดั้ม
22 0 0 0
6. นาย นัสร่อน หมุดตะเหล็บ
14 0 0 0
7. ด.ช.อาซาน หวันประรัตน์
10 0 0 0
8. นายรุชดี หมัดอะดัม
7 0 0 0
9. ด.ช.ฮาดิษ พันชู
6 0 0 0
10. ด.ช.ธีรภัทร หัดชุมพร
17 0 0 0
11. นายภูริภัทร หมัดชะบูรณ์
4 0 0 0
12. นายเกรียงศักดิ์​ คีรีรักษ์
11 0 0 0
13. ด.ช.ดลรอซี สุวรรณ​
88 0 0 0
14. ด.ช.ซารีฟ รานีสะ
8 0 0 0
15. ฮัสนูน หมู่เก็ม
12 0 0 0

โค้ช

1. สาธิต หมู่เก็ม