โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 08/01/2021

ผู้เล่น

1. นายฟาฮัด เบ็ญสะอีด
5 0 0 0
2. ด.ช.ฟาร์ดี้ ยูโซะ
22 0 0 0
3. ด.ช.มุสตอฟานทชา หลีจำเริญ
18 0 0 0
4. นายปุณณัตถ์ เส็นเหร็ม
19 0 0 0
5. ด.ช.ธนวัฒน์ พรหมทอง
9 0 0 0
6. ด.ช.อานนท์ สันโด
15 0 0 0
7. ด.ช.อัสรี หวันเส็น
11 0 0 0
8. ด.ช.อนันดา บิลละเตะ
4 0 0 0
9. ด.ช.อัฟฟาน เหมาะเด็น
10 0 0 0
10. ด.ช.อนิวัตติ์ หมาดทองอ่อน
12 0 0 0
11. ด.ช.นภัส เสมสา
20 0 0 0
12. ด.ช.กิตติวิทย์ แก้วกลับ
7 0 0 0
13. ด.ช.วีรภาพ อาหน่าย
16 0 0 0
14. ด.ช.นัศรุน หมัดเลียด
1 0 0 0
15. ด.ช.ชาบิล เบ็ญสะอีด
2 0 0 0

โค้ช

1. นายฮาบิ หามะ
2. นายซับรีย์ ลาเตะ