โรงเรียนมุสลิมจะนะศึกษา - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 12/12/2020

ผู้เล่น

1. ด.ช.อับดุลฮาเล็ม หมินหมะ
1 0 0 0
2. ด.ช.สกรีน เหมหมิ
2 0 0 0
3. ด.ช.อิมรอน หมัดยะมา
3 0 0 0
4. ด.ช.อารีฟ สอหมาน
4 0 0 0
5. ด.ช.ฟาอิซ หมัดเหล็ม
5 0 0 0
6. ด.ช.ภูมิรินทร์ อ่อนแก้ว
6 0 0 0
7. ด.ช.นาธาร ไทยยะ
7 0 0 0
8. ด.ช.มูฮัมหมัดฮาฟิร หะหมะ
8 0 0 0
9. ด.ช.ฟารุค บูนำ
9 0 0 0
10. ด.ช.อิบรอเฮม ล่อเต๊ะ
10 0 0 0
11. ด.ช.อัลวา คะเนรัตน์
11 0 0 0
12. ด.ช.ภานุวัตน์ ผกาเพชร์
12 0 0 0
13. ด.ช.ภาณุ อาดำ
13 0 0 0
14. ด.ช.ไซฟูดีน โอะมาสัน
14 0 0 0
15. ด.ช.ธวัชชัย นะสุวรรณ์
15 0 0 0

โค้ช

1. นาย มูฮัมหมัด หวันสนิ
2. นาย ศุภชัย หมัดล่าเต๊ะ
3. นาย อัมรินทร์ หมัดหลำ