โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 02/12/2020

ผู้เล่น

1. ฟารีซี สีสมาน
1 0 0 0
2. อนัส อิตัน
2 0 0 0
3. อารฟา มุสอ
3 0 0 0
4. ณัฐวุฒิ มามุ
4 0 0 0
5. ซาการียา สาและ
5 0 0 0
6. ริฟฮาน วงศ์อิดริสกุล
6 0 0 0
7. ร๊อบบานี ตำบู
7 0 0 0
8. นิอามีน สาแม
8 0 0 0
9. ดาวุด หมัดเบ็ญหมัน
9 0 0 0
10. อาซาน ดุหลำยะแม
10 0 0 0
11. ซัยฟุดดีน เละสัน
11 0 0 0
12. ฮัมดาน ดาโอ๊ะ
12 0 0 0
13. ดุฎฮามิฎ มะสะ
13 0 0 0
14. รุสลัน ทองเพ็ชร
14 0 0 0
15. อัฟฟานุดดีน สะหลำ
15 0 0 0

โค้ช

1. ยาแมล กาเซ็ง
2. ณพชร ชัยสวัสดิ์