โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 15/12/2020

ผู้เล่น

1. อารีฟ เร๊ะด้วน
1 0 0 0
2. สรวิศ เอียดวารี
2 0 0 0
3. นราวิชญ์ เบ็ลมาด
3 0 0 0
4. มูฮัมหมัด หลงอะหลี
4 0 0 0
5. วิศรุต พันธุรัตน์
5 0 0 0
6. วีรพงศ์ เภอทองศรี
6 0 0 0
7. ดลภัทร์ เภอทองศรี
7 0 0 0
8. ปฏิภาณกวี บุญช่วย
8 0 0 0
9. พีระพงศ์ หลงขาว
9 0 0 0
10. วาริส หวังหมัด
10 0 0 0
11. จักรรินทร์ เดหมาน
11 0 0 0
12. พีรวิชญ์ วรรณวงศ์
12 0 0 0
13. ปรมินทร์ บินดุเหล็ม
13 0 0 0
14. ชิณกฤษณ์ สาม่าน
14 0 0 0
15. ศตวรรษ หมัดหะ
15 0 0 0

โค้ช

1. นายเกื้อ บุญเเต่ง
2. นายเสะมะอูเซ็ง เสะอุเซ็ง
3. นายสมมาตร หลีหมัด