โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 16/12/2020

ผู้เล่น

1. พลพงษ์ ประทุมมณี
9 0 0 0
2. ภูริช บินต่วน
13 0 0 0
3. นิธิวัฒน์ เหล็มปาน
2 0 0 0
4. ภูธเนศ เหลืองทอง
11 0 0 0
5. ธันวา สาม่าน
5 0 0 0
6. สิรภัทร หลีแสละ
7 0 0 0
7. ฮาริส ฝันฝา
1 0 0 0
8. ยุซรีย์ นาวี
6 0 0 0
9. รัชชานนท์ สนิทพิยะ
8 0 0 0
10. พีรพัฒน์ คชสวัสดิ์
4 0 0 0
11. ธราทิตย์ สมนึก
10 0 0 0
12. ดาวูด หมัดโส๊ะ
12 0 0 0
13. อานัส หีมเห็ม
3 0 0 0
14. อังซอรีย์ พันธ์เจริญ
14 0 0 0
15. ถิรวุฒิ สมาธิ
15 0 0 0

โค้ช

1. นาย นัสซี บูละ
2. นาย มะรอมือลี เจ๊ะปิ