โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยา มูลนิธิ - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 14/12/2020

ผู้เล่น

1. ธัชพงษ์ วงค์ใหญ่
71 0 0 0
2. ภูเบศ สายสลำ
2 0 0 0
3. ณัฐพงศ์ ปูตีล่า
3 0 0 0
4. อนุชา หอมพานิช
4 0 0 0
5. อดิศร บิลก่อเด็ม
5 0 0 0
6. อชิตพล เหลนเพชร
6 0 0 0
7. ปรัชญา ก๊กใหญ่
7 0 0 0
8. อนิรุตต์ จิเหลา
8 0 0 0
9. สรยุทธิ์ สะระยะ
9 0 0 0
10. ระพีพัฒน์ บิลสัน
10 0 0 0
11. สราวุฒิ ส่าแหล่หมัน
11 0 0 0
12. อาซาน หวังหนิ
12 0 0 0
13. อัชรอฟ บินต่วน
13 0 0 0
14. ปัณณวิชญ์ กันตังกุล
14 0 0 0
15. วายุ พรหมปลัด
15 0 0 0

โค้ช

1. รุชดีย์ หวันละเบ๊ะ
2. คมกริช นิยมเดชา
3. ฟาดือลี อะนิมะ