โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม นาทวี - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 02/12/2020

ผู้เล่น

1. แวซูรีคอม วาโนะ
1 0 0 0
2. อัฟฮัม หมิโดย
2 0 0 0
3. ศตนันท์ อาแว
3 0 0 0
4. อะฟิฟ และเจริญ
4 0 0 0
5. ตะวันฉาย โต๊ะแวหยี
5 0 0 0
6. ณัฐนนท์ ง้อยลัง
6 0 0 0
7. มูฮัมหมัดฮาดาฟี บาซา
7 0 0 0
8. ซุลกิฟลี หาบา
8 0 0 0
9. อามีน ดือราแม
9 0 0 0
10. อันวา ยูโซะ
10 0 0 0
11. มูฮัมหมัดฮาฟีซี อีเต๊ะ
12 0 0 0
12. พันธกิจ หมะ
13 0 0 0
13. มูฮำหมัดซอล์เปีย มะสะ
11 0 0 0

โค้ช

1. นาย สมศักดิ์ ลีเดร์
2. นาย อับดุลฮาลีม เส็นเหล็ม
3. นาย ซัลมาน บือแน