โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 10/12/2020

ผู้เล่น

1. ชามิล สะนิ
10 0 0 0
2. ฏอริก ยะลา
13 0 0 0
3. ดาเนียล หมัดสมาน
3 0 0 0
4. นัศรุดดีน การีซอ
1 0 0 0
5. ฟาฮัด เหมมัน
12 0 0 0
6. มูตาวัลลี อีสอ
11 0 0 0
7. มูหัดดิษิน โอรามหลง
5 0 0 0
8. มุฮัมมัดนาอีม เกษตรกาลาม์
17 0 0 0
9. ลุตฟาน อับดุลซาลาม
8 0 0 0
10. วีรยุทธ มินแหละ
18 0 0 0
11. อับดุลฮาฟิส นาแว
29 0 0 0
12. อัฟฎอล เจ๊ะแน
4 0 0 0
13. อัฟฟาน มะแซ
9 0 0 0
14. อริยวัฎราชา หมุดตะเหล็บ
7 0 0 0
15. ฮานีฟ อับดุลซาลาม
6 0 0 0

โค้ช

1. นาย ซาลาหูดิน เจะเงาะ
2. นาย ตาเฟต จารง
3. นาย มูฮัมหมัดฉุครี หมาดเต๊ะ