โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์ - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 04/12/2020

ผู้เล่น

1. มุตตอฝา อะรี
1 0 0 0
2. มูฮัมหมัดอาลี เจะเละ
13 0 0 0
3. ธนรรณพ เหลดเหม
3 0 0 0
4. เฟาซี บิลหีม
4 0 0 0
5. กัณตภณ หมัดลิหมีน
5 0 0 0
6. มุสฏอฟา ขวัญโต๊ะเบน
6 0 0 0
7. ภูรินทร์ หมื่นแสนพัน
7 0 0 0
8. ยุทธชัย ฮัจชา
8 0 0 0
9. อัลวา หลีหมัด
9 0 0 0
10. ธีรยุทธ หมุดตะเหล็บ
10 0 0 0
11. ซอดิกีน สันโต๊ะเส็น
11 0 0 0
12. อัรดาฮา เจะมูซอ
12 0 0 0
13. ฮาดิษ หมัดหมัน
2 0 0 0
14. อาซาน หมัดปาน
14 0 0 0
15. มูฮัมหมัดรอยฮาน เส็นอาลามีน
15 0 0 0

โค้ช

1. นายสนธยา สาขาหรี
2. นายฟาอิซ เจะหนุ