โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 17/01/2021

ผู้เล่น

1. เจตนิพัทธ์ สุวรรโณ
1 0 0 0
2. วิชชุ แก้วงาม
2 0 0 0
3. ชนินทร์ พรหมสุวรรณ
3 0 0 0
4. วสิษฐ์พล วิจิตรเวชการ
4 0 0 0
5. วรินทร เพ็ชรพญา
5 0 0 0
6. คามิน คงวารินทร์
6 0 0 0
7. ศุภวิชย์ บุญสุด
7 0 0 0
8. กฤตนัย สุวรรณรัตน์
8 0 0 0
9. อุดมศักดิ์ ศรีทอง
9 0 0 0
10. ธนภัทร ตุกวุ้น
10 0 0 0
11. จักริน อินทจันทร์
11 0 0 0
12. รัชพล รัตนไชย
12 0 0 0

โค้ช

1. ยาหรีน ฮัจชา
2. จิรยุทธิ์ กาลมุล