โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ - KICKOFF YOUTH (U15)

วันที่สมัคร 03/12/2020

ผู้เล่น

1. ธีรยุทธ ลอยพรหม
1 0 0 0
2. อิสมาแอล ละหมาน
2 0 0 0
3. ภานุวัจน์ มากมูล
3 0 0 0
4. ไชยพร เลี่ยนกัตวา
4 0 0 0
5. ชัยวัฒน์ สุวรรณ์
5 0 0 0
6. ศรัณย์ แวสาและ
6 0 0 0
7. ประริศาล ประสิทธิ์นุ้ย
7 0 0 0
8. นันทวัฒว์ วงศ์ชะแดง
8 0 0 0
9. ภูวนัตถ์ คงเพชร
9 0 0 0
10. สุทธินัย แสวงสุข
10 0 0 0
11. สรยุทธ กิ้มเส้ง
11 0 0 0
12. ศุภโชค โต๊ะอิด
12 0 0 0
13. บุนยามิน ต่วนมะ
13 0 0 0
14. นาวิน คำแก้ว
14 0 0 0
15. นาราทอน ด่านเท่ง
15 0 0 0

โค้ช

1. ฌานินทร์ เรืองศรี