โรงเรียนดรุณวิทยา - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 16/01/2021

ผู้เล่น

1. ฟาฏีร วารีศรี
1 0 0 0
2. ธันวา หวังหมาด
2 0 0 0
3. วรายุทธ นิฝา
3 0 0 0
4. นครินทร์ นิยมเดชา
4 0 0 0
5. กันติศักดิ์ หลำเอียด
5 0 0 0
6. ชารีฟ เหล็มสา
6 0 0 0
7. นัศรุณ หวีบู
7 0 0 0
8. นัซรี หวีบู
8 0 0 0
9. ระพีพัฒน์ พันมาศ
9 0 0 0
10. กอดารี สุวรรณสิน
10 0 0 0
11. นราธร หีมจิ
11 0 0 0
12. มูหำหมัด ไมมะหาด
12 0 0 0
13. เดญามาณ เหมเภอ
13 0 0 0
14. ขุนพัฒน์ หัสตำ
14 0 0 0
15. เกรียงศักดิ์ เหล็มหมาน
15 0 0 0

โค้ช

1. ชาฟารี เจเพ็ง