วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 11/12/2020

ผู้เล่น

1. อัลวา หมัดสี
1 0 0 0
2. ณัฐนันท์ คงพูล
2 0 0 0
3. พงศ์ศิริ เมืองปาก
3 0 0 0
4. ธีรภัต เพ็ชรศรี
4 0 0 0
5. พีรพัฒน์ วุ่นซิ้ว
5 0 0 0
6. นฤเบศ หินพรม
6 0 0 0
7. นันทิภาคย์ จารุมณี
7 0 0 0
8. ชานนท์ ดำมาก
8 0 0 0
9. เจษฏากร ไทยสงคราม
9 0 0 0
10. ธัญวุฒิ เนียมรัตน์
10 0 0 0
11. อิงคยุทธ อุระโยธิน
11 0 0 0
12. ณัฎฐชัย เรืองรัตน์
12 0 0 0

โค้ช

1. นาย อาซัน หมันใจดี
2. นาย ภาคิน นาคสร้อย