วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 15/12/2020

ผู้เล่น

1. นายธนโชค โยยิ่งยิ่ง
9 0 0 0
2. นายอภิสิทธิ์ พงศาวดาร
2 0 0 0
3. นายเดชาธร แก้วมูณี
11 0 0 0
4. นายศุภกิตติ์ บุญวงศ์
7 0 0 0
5. นายนวพล วงค์ใหญ่
4 0 0 0
6. นายนภัส โต๊ะหะ
5 0 0 0
7. นายจักรกฤษณ์ รามอินทร์
17 0 0 0
8. นายชนะเดช ขวัญทอง
18 0 0 0
9. นายสุพัฒน์ เตียว
19 0 0 0
10. นายอดิสรณ์ เหง้าลคร
8 0 0 0
11. นายสหรัฐ ลี
3 0 0 0
12. นายประสพโชค ปิ่นคง
21 0 0 0
13. นายรพิภัทร พรหมจรรย์
15 0 0 0

โค้ช

1. นายยุทธนา บิลหัด
2. นายอามีร ยูโซ๊ะ
3. ว่าที่ ร.ต. เอกชัย วุ่นซิ้ว