โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 17/01/2021

ผู้เล่น

1. อัศวิน เบ็ญหมาด
1 0 0 0
2. กูคอเล็ต กูมอซู
2 0 0 0
3. มาดี้ หลำโส๊ะ
3 0 0 0
4. ริฎวาน ดามาลี
4 0 0 0
5. วุฒิพงษ์ เป็นมิตร
5 0 0 0
6. ธีรภัทร หีมเบ็ญแสละ
6 0 0 0
7. อัจญมัล นุ่งอาหลี
7 0 0 0
8. จักรกฤษ โหดสบ
8 0 0 0
9. ภูริณัฐ สุขติ
9 0 0 0
10. อันวา หมัดอาดัม
10 0 0 0
11. ธนบดี ดาหลาย
11 0 0 0
12. ณัฐวุฒิ หมุดตะเหล็บ
12 0 0 0
13. สรธร ปานหวาน
13 0 0 0
14. นัสรอน หมัดสมัน
14 0 0 0
15. ธันวา เบ็ญอะดั้ม
15 0 0 0

โค้ช

1. มูฮัมหมัด บินลาเต๊ะ
2. ฮัมดี สะมะแอ
3. ฉูอีป บิลล่าเต๊ะ