โรงเรียนจริยธรรมศึกษา มูลนิธิ - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 10/12/2020

ผู้เล่น

1. ยุทธภูมิ หลีหมัด
15 0 0 0
2. รัชชานนท์ สายสหัส
14 0 0 0
3. อานนท์ เหล็มนุ้ย
17 0 0 0
4. กฤติน โต๊ะบ่าเหม
10 0 0 0
5. ซัลมาน หมัดเหล๊าะ
13 0 0 0
6. มูฮัมหมัดรอมฎอน เล๊าะหวัง
11 0 0 0
7. อามีน สันอิ
12 0 0 0
8. นวพล เจ๊ะใบ๊
7 0 0 0
9. ลูอัย ล่าเหม
9 0 0 0
10. อนุชา หว่าหลำ
8 0 0 0
11. ฟูอาดีย์ สันหัส
4 0 0 0
12. ธนภัทร ทุมพงษ์
1 0 0 0

โค้ช

1. นาย อับดุลญะลีล สาเม๊าะ
2. นาย กีสตี้ กาเจ
3. นาย มูยาฮีดิน ยะโต๊ะ