โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 16/01/2021

ผู้เล่น

1. นรภัทร แก้วดี
1 0 0 0
2. ชนาธิป สุขสม
2 0 0 0
3. กิตติพนธ์ อารมณ์
3 0 0 0
4. ปวเรศ บำรุงวงศ์
4 0 0 0
5. ณัฐวุฒิ มากเกื้อ
5 0 0 0
6. เอกราช บุญราศรี
6 0 0 0
7. ธิปไตย จันทร์ศรีนวล
7 0 0 0
8. สุภกร แก้วมณี
8 0 0 0
9. ทศน์ไท เสนุภัย
9 0 0 0
10. กฤษณพงศ์ จู่เกี้ยง
10 0 0 0
11. ศิรศิลป์ มะลิลา
11 0 0 0
12. ติณณ์ แก้วประชุม
18 0 0 0

โค้ช

1. สมศักดิ์ ศรีลาย
2. อมรินทร์ คณะแนม
3. อัสรี ยาวีมาโซะ