โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ​ - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 10/12/2020

ผู้เล่น

1. ปณิธาน แก้วนิล
24 0 0 0
2. ธีรภพ ณ มณี
4 0 0 0
3. วรวรรณธ์ ขจรกุลวณิชย์
3 0 0 0
4. ธันวา แดงนกขุ้ม
2 0 0 0
5. อัยกาญจน์ หมัดอาด้ำ
6 0 0 0
6. จิรภัทร เส้งส่ง
13 0 0 0
7. ทวีป เพชรโชค
15 0 0 0
8. พัฒกิจ รักษ์วงศ์
14 0 0 0
9. คเชนทร์ วงศ์เทพ
10 0 0 0
10. ภูกวิล พุทธชาติ
18 0 0 0
11. นพดล บินอาสัน
19 0 0 0
12. มานิต ขุนทอง
7 0 0 0
13. ฟิตร์ฮาน หน่อเพชร
8 0 0 0

โค้ช

1. ว่าที่ ร.ต. บุญกานต์ แก้ววิเชียร
2. เกชา รัตนพรหม
3. อภิสิทธิ์ ดำเดิม