โรงเรียนพัฒนาการศึกษา - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 14/12/2020

ผู้เล่น

1. นาย นาซิม มะแซ
6 0 0 0
2. นาย วัสมี่ สันหรน
8 0 0 0
3. นาย ณัฐพล หลำโส๊ะ
5 0 0 0
4. นาย อำพล อนนตรี
19 0 0 0
5. นาย กฤษณ์ หลงอะหลี
10 0 0 0
6. นาย ซอรีฟ ยาอีด
7 0 0 0
7. นาย ซอบีรีน บิลยะลา
21 0 0 0
8. นาย วาซิล นิยมเดชา
12 0 0 0
9. นาย กิตติวุฒิ บุญเลิศ
2 0 0 0
10. นาย อานนท์​ หนูเจริญ
4 0 0 0
11. นาย อับดุลเลาะห์ ยุนุ
9 0 0 0
12. นาย ณัฐพล มะแซ
18 0 0 0
13. นาย ภูมินทร์ ตะระเวลา
11 0 0 0

โค้ช

1. สาธิต หมู่เก็ม
2. นาย กอฟฟารี หวังจิตต์
3. นาย อภิชัย ยันพโยม