โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 07/12/2020

ผู้เล่น

1. สุรธัช จันทมาตร
1 0 0 0
2. พีระพัฒน์ พรหมคง
2 0 0 0
3. ศักรินทร์ ทองศรีจันทร์
3 0 0 0
4. ภัทรพงศ์ มณีรักษ์
4 0 0 0
5. ปีรันดร์ จันทร์เทพ
5 0 0 0
6. ดนุสรณ์ ทองนิ่ม
7 0 0 0
7. เด่นภูมิ สุวรรณโณ
8 0 0 0
8. ปฎิพัทธ์ ขุนเพชร
9 0 0 0
9. ณัฐพล ภูมิประไพ
10 0 0 0
10. กษมา แสงอำไพ
11 0 0 0
11. นัฐพงศ์ อินทร์จันทร์ศรี
12 0 0 0
12. อนุชา มีบุญ
14 0 0 0

โค้ช

1. รอหมาด หมันดี