โรงเรียนมุสลิมจะนะศึกษา - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 12/12/2020

ผู้เล่น

1. นาย วันกามาลุดดีน เหาะแอ
11 0 0 0
2. นาย อารีฟีน หมันหีม
10 0 0 0
3. นาย อิบรอเหม ตาเห
9 0 0 0
4. นาย อัมมาร์ มิหิแอ
8 0 0 0
5. นาย มูหาหมัดอุมัน บ้อเฮ็ง
7 0 0 0
6. นายมุสตากีม สะมะลี
6 0 0 0
7. นาย อักรอม ยาลา
5 0 0 0
8. นาย รอมฎอน หัดเหร็ม
4 0 0 0
9. นาย อิสมาแอล หมัดหมาน
3 0 0 0
10. นาย อดิศรณ์ มามะ
2 0 0 0
11. นาย มูฮัมหมัดอิดฮัม สาเเล๊ะ
12 0 0 0
12. นาย มะหมูด ดามัน
1 0 0 0

โค้ช

1. นาย มูฮัมหมัด หวันสนี
2. นาย ศุภชัย หมัดล่าเต๊ะ
3. นาย อัมรินทร์ หมัดหลำ