โรงเรียนสะเดา ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 14/12/2020

ผู้เล่น

1. คมชาญ ยกแสง
1 0 0 0
2. อับดุลฮาเกม อาแว
5 0 0 0
3. กนกพล พันธ์ศิริรักษ์
6 0 0 0
4. ณัฐพงษ์ ร่มสุข
7 0 0 0
5. จักรภัทธ อาหมีน
8 0 0 0
6. วิทวัส สนสัน
9 0 0 0
7. เบญจธันวา จงศรีวัฒนพร
10 0 0 0
8. รัฐพร แก้วเวหา
11 0 0 0
9. ณัชชา หละสัน
12 0 0 0
10. วรวุฒิ อนุเปโฐ
13 0 0 0
11. ศราวุธ ทองชัย
14 0 0 0
12. วุฒิชัย นวลแก้ว
15 0 0 0
13. จิตริน ชัยโยธา
17 0 0 0
14. เชษฐา บุญฤทธิ์
18 0 0 0
15. วีรเดช สมาจิตร์
25 0 0 0

โค้ช

1. ธีรวิทย์ อินทจันทร์
2. สิรพิชญ ไชยสาลี
3. ว่าที่ ร.ต.พงภรากรณ์ภักดี