โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ คูเต่า - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 14/12/2020

ผู้เล่น

1. ฮากีม กะสัมพันธ์
3 0 0 0
2. กฤษดา สายสะอิด
4 0 0 0
3. บรรณญัณฑ์ ชายเต๊ะ
13 0 0 0
4. ดลรักษิต บินสัน
14 0 0 0
5. อิตดาริช ละเบ็ญหรูน
5 0 0 0
6. บรรญา จิตภาค
6 0 0 0
7. ฮาซาน ชุมรักษา
7 0 0 0
8. ฮาลาล โต๊ะกลับ
8 0 0 0
9. บัดฎาวี ฝันฝา
9 0 0 0
10. อาฟานดี หมุดลิหมัน
10 0 0 0
11. ริสกี หมัดบินเฮด
11 0 0 0
12. อุซมาน บิลหล๊ะ
12 0 0 0
13. ธีรชาติ บินหมัดหนี
16 0 0 0
14. อาซีซัน ชุมสาแหละ
15 0 0 0
15. อัฟฟาน หัดดลหละ
17 0 0 0

โค้ช

1. นิรัญ สายสะอิด
2. ไฟซู สะไร