โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยา มูลนิธิ - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 14/12/2020

ผู้เล่น

1. อาสซาล ฝ้ายเส็ม
1 0 0 0
2. ณัฐวุฒิ โต๊ะบ่าหมะ
2 0 0 0
3. นะวะวี เอ็มบุตร
3 0 0 0
4. ชามิล ยามาเจริญ
4 0 0 0
5. อับดุลฮาลีม หมัดอะดัม
5 0 0 0
6. กฤษณพันธ์ ตะระเวลา
6 0 0 0
7. วาริส ละสะมะนอ
7 0 0 0
8. ณัฐปคัลภ์ เหล็มปาน
8 0 0 0
9. อำมา เมืองเล่ง
9 0 0 0
10. อิสมาแอน ตำแหล๊ะ
11 0 0 0
11. มูฮัมหมัด บินล่าเต๊ะ
12 0 0 0
12. อัสมี หลำเบ็นหมุด
13 0 0 0
13. พีรพงษ์ ดำเกลี้ยง
14 0 0 0
14. โดฮา เหย็บหนุด
18 0 0 0
15. ชากีรีน ละเต๊ะ
10 0 0 0

โค้ช

1. รุชดีย์ หวันละเบ๊ะ
2. คมกริช นิยมเดชา
3. ฟาดือลี อะนิมะ