โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม นาทวี - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 03/12/2020

ผู้เล่น

1. บูรฮัน แสงวิมาล
10 0 0 0
2. นราวิชญ์ หวังเล๊าะ
9 0 0 0
3. อัมรี สาและ
8 0 0 0
4. ศราวุฒิ เอียดแอ
6 0 0 0
5. ดุลฮาพิธ ละแม
7 0 0 0
6. ไตโฟดร์ รักดี
5 0 0 0
7. ศราวุธ หมานหวี
4 0 0 0
8. รุตดิน ฮายา
3 0 0 0
9. เรวัฒณ์ โส๊ะหน่าย
2 0 0 0
10. อับดุลรอกิ มะดีเย๊าะ
1 0 0 0
11. อานัส หมิดติ้ง
11 0 0 0
12. มูฮัมหมัด​อัฟฟาร์ เล๊าะสา
12 0 0 0

โค้ช

1. นาย สมศักดิ์ ลีเดร์
2. นาย อับดุลฮาลีม เส็นเหล็ม
3. นาย ซัลมาน บือแน