โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 10/12/2020

ผู้เล่น

1. กิตติวิทย์ บิลยะลา
12 0 0 0
2. ชัยยิดนาจีฟ ตะการี
9 0 0 0
3. ธารินทร์ บุญพน
3 0 0 0
4. นัสรี่ย์ สูเด็น
6 0 0 0
5. นาอีฟ บินดุเหล็ม
2 0 0 0
6. รอมฎอน หะมะ
7 0 0 0
7. พีรธณัฐ มามะ
8 0 0 0
8. ราชันย์ ราชพิทักษ์
1 0 0 0
9. สุริยา ยีหวังกอง
10 0 0 0
10. อภิวัฒน์ นุชมี
14 0 0 0
11. อัฟฟาน สันหมาน
5 0 0 0
12. ฮาซีฟัต แขกพงศ์
11 0 0 0
13. อามีร ยอมิน
15 0 0 0
14. ฮัสฮา หมาดอะหิน
13 0 0 0
15. วันมูซอฟัต ดาแม
4 0 0 0

โค้ช

1. นาย ซาลาหูดิน เจะเงาะ
2. นาย มูฮัมหมัดฉุครี หมาดเต๊ะ
3. นาย ฮาโรน พันหวัง