โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 14/12/2020

ผู้เล่น

1. นิติธร แก้วย่อย
18 0 0 0
2. กิตติธัช ซิวเตี้ย
10 0 0 0
3. ณัฐวัฒน์ คชสงคราม
17 0 0 0
4. นครินทร์ สาวิโรจน์
13 0 0 0
5. ภูมินทร์ แซ่เฮ้ง
7 0 0 0
6. รัฐติพงศ์ ชูเกิด
11 0 0 0
7. ภูมินทร์ สุวรรณโน
6 0 0 0
8. อธิป สุวรรณสังข์
8 0 0 0
9. อภิวัฒน์ ราชสุวรรณ
1 0 0 0
10. ไตรภพ บุญเกิด
5 0 0 0
11. เทวินทร์ แสงนพรัตน์
14 0 0 0
12. อภิมุข ศรีสุขใส
9 0 0 0
13. ฟูอั๊ด หมัดอาหลี
30 0 0 0
14. สิรภัทร สุวรรณสังข์
25 0 0 0
15. อานนท์ ยกล่อง
22 0 0 0

โค้ช

1. นาย ประยูร ศรีวรรณ
2. นาย สุรวุฒิ กาพย์เกิด
3. นาย สุไลหมาน สามัญ