โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์ - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 14/12/2020

ผู้เล่น

1. นาอิฟ หีมโต๊ะหล๊ะ
3 0 0 0
2. ฮากีม หมัดหลีเจริญ
15 0 0 0
3. พัลลภ นิยมเดชา
4 0 0 0
4. ไซนาลอาบีดีน ฮะ
5 0 0 0
5. ธีรวัฒน์ ศรีสะอาด
6 0 0 0
6. ฮาบาวีฮ์ บู๊สมัน
7 0 0 0
7. วันพญา ยามาเจริญ
8 0 0 0
8. ดำรง เอียดใหน
9 0 0 0
9. อักวา ขวัญโต๊ะเบน
10 0 0 0
10. ธวัชชัย ดินแหล๊ะ
11 0 0 0
11. ฮาฟิส หมัด
12 0 0 0
12. ฟิตรี อินหมัน
13 0 0 0
13. อาซาน ช่วยภัคดี
14 0 0 0
14. อัซมี เส็นโต๊ะหมุด
16 0 0 0

โค้ช

1. นายสนธยา สาขาหรี
2. นายฟาอิซ เจะหนุ