โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 17/01/2021

ผู้เล่น

1. นพรัตน์ หนูคูขุด
1 0 0 0
2. กิตติภณ นวลแก้ว
2 0 0 0
3. พลากร ราชเมืองฝาง
3 0 0 0
4. กนก สุทธิ
4 0 0 0
5. ธนพนธ์ อินสงคราม
5 0 0 0
6. บารมี บุญสร้าง
6 0 0 0
7. กันตินันท์ ชูคง
7 0 0 0
8. อธิป จันทรัตน์
8 0 0 0
9. ธันวา เข็มขาว
9 0 0 0
10. กิจจา คงลำธาร
10 0 0 0
11. อิลฮาน มานฮะเล็ม
11 0 0 0
12. ศุภณัฐ ริพงศ์
12 0 0 0

โค้ช

1. ยาหรีน ฮัจชา
2. จิรยุทธิ์ กาลมุล