โรงเรียนแสงธรรมวิทยา มูลนิธิ - KICKOFF YOUTH (U18)

วันที่สมัคร 14/12/2020

ผู้เล่น

1. ฟัรฮาร ยีหมะ
1 0 0 0
2. อานัน ลาปอ
2 0 0 0
3. บัซรีย์ ปานัน
3 0 0 0
4. มูฮัมหมัดฮำดี อาแว
4 0 0 0
5. อดิศร เจะเล๊าะ
5 0 0 0
6. ณัฐชยนนท์ มูเก็ม
6 0 0 0
7. พีระพล มะ
7 0 0 0
8. ภูตะวัน หมานสิทธิ์
8 0 0 0
9. บัสซาม เจ๊ะแมเร๊าะ
9 0 0 0
10. ธนวัฒน์ ศรีอาหมัด
10 0 0 0
11. ซัยยิดฮาริส อุสมาน
11 0 0 0
12. จุฑาภัทร กรดแก้ว
12 0 0 0
13. สรรชัย ไหรเจริญ
13 0 0 0
14. พลวัต สาระทิง
14 0 0 0

โค้ช

1. นาย อาหะมะ บาดง
2. นาย รุสดี มะโน