ระเบียบการแข่งขัน KICKOFF YOUTH (U18)

อ่านระเบียบการแข่งขันให้ครบถ้วนก่อนสมัคร!!
ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม Kickoff Youth Cup 2024
เริ่มรับสมัครผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่วันนี้-20 มกราคม พ.ศ.2567
-ค่าสมัครทีมละ 2,000 บาท

1.จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
-ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ทีมละ 10-15 คน
-เจ้าหน้าที่ประจำทีมไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม ***ผู้จัดการทีมต้องเป็นคุณครูประจำโรงเรียนนั้นๆ

2.คุณสมบัติของนักกีฬา
ผู้สมัครเข้าแข่งขันฯ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียน (กรณีบัตรหายให้นำใบ ปพ.7 มายื่นแทนได้)
2.3 ผู้เข้าแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ต้องเกิดระหว่างปี (พ.ศ.2550-2552)
2.4 ผู้เข้าแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ต้องเกิดระหว่างปี (พ.ศ.2549-2551)

3.คุณสมบัติของผู้ควบคุมทีมและเจ้าหน้าที่ประจำทีม
3.1 ผู้จัดการทีมหรือสตาฟอื่นๆต้องเป็นครูหรือผู้ฝึกสอนประจำโรงเรียนนั้นๆ
3.2 ผู้จัดการทีมต้องมีบัตรประจำตัวครูประจำโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
3.3 การเข้าควบคุมทีมในสนาม ต้องมีบัตรประจำตัวของครูว่าเป็นครูของโรงเรียนนั้นๆ

4. เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่าน Website
4.1 รูปถ่ายผู้เข้าแข่งขัน ไฟล์ Jpeg. (ภาพต้องชัดเจนระบุตัวตนได้)
4.2 รูปบัตรประชาชนผู้เข้าแข่งขัน ไฟล์ Jpeg.
4.3 รูปถ่ายเจ้าหน้าที่ประจำทีม (ชุดสุภาพ) ไฟล์ Jpeg.
4.4 รูปบัตรประจำตัวครู  ไฟล์ Jpeg.
4.5 ตราประจำโรงเรียนไฟล์ PNG
4.6 หลักฐาน หรือ สลิปการโอนค่าประกันทีม
4.7 กรอกชื่อทีม+รายชื่อนักกีฬา+เจ้าหน้าที่ทีม พร้อม Upload หลักฐานและรูปภาพต่างๆผ่าน website

5. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ภายในจังหวัดสงขลาเท่านั้น และแต่ละสถาบันสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียงรุ่นละ 1 ทีม

6. การดำเนินการแข่งขันฯ
6.1 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี แข่งขันวันที่ 27-28 มกราคม 2567
6.2 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี แข่งขันวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567
6.3 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องนำบัตรนักเรียนมาทุกครั้ง เพื่อใช้ในการเข้าสนาม

7. กติกาการแข่งขันฯ

7.1  การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม จะแข่งครึ่งละ 10 นาที พักระหว่างครึ่ง 3 นาที
ชนะ ได้ 3 คะแนน / เสมอ ได้ 1 คะแนน / แพ้ ได้ 0 คะแนน
เอาทีมที่ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 และ 2 เข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย
***กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาดังต่อไปนี้
จับสลากหาทีมที่มีคะแนนเท่ากัน ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป 

7.2 การแข่งขันรอบ 16 ทีมและรอบ 8 ทีมสุดท้าย  จะแข่งครึ่งละ 12 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 3 นาที
หากเสมอกัน จะตัดสินด้วยการยิงลูกโทษที่จุดโทษ จำนวน 3 คน (กรณีที่เสมอกัน ให้ยิงเพิ่มอีกทีมละคนจนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะ)

7.3 การแข่งขันรอบชิงที่ 3 และรอบชิงชนะเลิศ จะแข่งครึ่งละ 15 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 5 นาที
หากเสมอกัน จะตัดสินด้วยการยิงลูกโทษที่จุดโทษ จำนวน 3 คน (กรณีที่เสมอกัน ให้ยิงเพิ่มอีกทีมละคนจนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะ)

7.4 ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงทำการแข่งขัน เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณเรียกลงทำการแข่งขันฯ ภายใน 5 นาที ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้ง นั้นด้วยประตู 2 : 0
*** กติกาการแข่งขัน นอกจากที่ระบุในระเบียบนี้ ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน (ยกเว้นการล้ำหน้า)

8. ทีมและผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ
8.1 นักกีฬาทุกคนที่เข้าทำการแข่งขันฯ ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันตามแบบของทีมนั้นๆ โดยระบุหมายเลขด้านหลังเสื้อชัดเจนและตรงตามที่ยื่นหลักฐานการสมัคร
8.2 นักกีฬาทุกคนต้องสวมสนับแข้งที่ได้มาตรฐานเหมาะสมและปลอดภัย
8.3 นักกีฬาทุกคนต้องสวมใส่รองเท้าสตั๊ด โดยห้ามปุ่มเหล็ก หรือรองเท้าที่มีปุ่มไขโดยเด็ดขาด
8.4 หัวหน้าทีมจะต้องมีปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์ทุกครั้งที่ลงทาการแข่งขันฯ ซึ่งทีมจะต้องเตรียมพร้อมมาเอง
8.5 เจ้าหน้าที่ทีมต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและสุภาพ

9. สนามและอุปกรณ์การแข่งขัน
9.1 สนามหญ้าเทียม Kick Off Arena
9.2 ลูกฟุตบอลมาตรฐาน เบอร์ 5 Molten

10. การรักษามารยาท

10.1 ในระหว่างการแข่งขันฯ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีมต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและสุภาพ ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องนั่งอยู่ในที่นั่งสำรองโดยเด็ดขาด และห้ามออกนอกเขตเทคนิค ถ้าโดนเตือนเกิน 3 ครั้งจะต้องขึ้นไปอยู่บนอัฒจันทร์ หรือออกจากสนาม และต้องปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด หากทีมใดมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

10.2 นักกีฬาที่ถูกผู้ตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ
-ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง 2 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้ง
-ถูกลงโทษโดยได้รับใบแดง 1 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง
-ถูกคาดโทษด้วยใบเหลือง 1 ครั้ง ตามด้วยใบแดงโดยตรง 1 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้ง และยังคงสะสมใบเหลือง 1 ใบ
-นักกีฬา หรือ ผู้ควบคุมทีม สะสมใบเหลืองครบ 2 ใบ จะถูกแบนพักการแข่งขันในนัดต่อไป 1 ครั้ง
-เจ้าหน้าที่หรือนักกีฬาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทชกต่อยในระหว่างการแข่งขันหรือจบการแข่งขังกับทีมอื่น หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน ทางคณะกรรมการพิจารณามารยาทจะตัดสิทธิ์ทีมนั้นๆ ออกจากการแข่งขันฯ ทันที
-นักกีฬาคนใดมีเจตนาเล่นผิดกติกาทำร้ายคู่ต่อสู้ และผู้ตัดสินมิได้ลงโทษในขณะแข่งขันฯ แต่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีหลักฐานชัดเจนจะพิจารณาลงโทษให้พักการแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้งทันที หรือมากกว่านั้น และปรับเงินตามตามบทลงโทษต่อไป
-ทีมใดฝ่าฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พักการแข่งขันฯ หรือผิดตามระเบียบนี้ลงทำการแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ด้วยประตู 2 : 0 ในการแข่งขันครั้งนั้น โดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ไม่แจ้งให้ทราบ ไม่ได้
-ผู้ฝึกสอน นักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่คนใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันฯ ประท้วงการตัดสิน (Walkout) หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน แสดงกริยาหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เห็นว่าไม่เหมาะสมต่อสาธารณชน เช่น เตะขวดน้า หรือขว้างขวดน้า ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ สามารถลงโทษได้ทันที โดยมีทั้งการปรับแพ้ หรือ คาดโทษใบเหลือง-ใบแดง
-ห้ามมิให้ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ นักกีฬาสำรอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีม ลงไปในสนามแข่งขันในขณะทำการแข่งขัน หรือออกนอกบริเวณเขตเทคนิค เช่น เข้าไปประท้วงการตัดสินของผู้ตัดสิน หรือผู้ช่วยฯ แสดงกริยาก้าวร้าว ข่มขู่ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยฯ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันฯ (ยกเว้น เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้ ลงไปปฐมพยาบาลนักกีฬาที่บาดเจ็บในสนาม) จะถูกเชิญขึ้นไปบนอัฒจันทร์ทันที และถูกลงโทษต่อไป

11. บทลงโทษทางวินัย
-ทะเลาะวิวาท ปรับแพ้ ตัดสิทธิ์เข้าร่วมในปีถัดไป 1 ปี
-ไม่มาแข่งขันตามตารางที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนด ปรับแพ้ทันที
-พบนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาในสถานศึกษานั้นจริง หรือเป็นศิษย์เก่า ปรับแพ้โดยไม่มีการอุทธรณ์ ตัดสิทธิ์แข่งขันของโรงเรียนนั้น 1 ปี

12. รางวัลการแข่งขันในแต่ละรุ่น
-รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท + ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท + ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
-รองชนะเลิศอันดับ 2 (ร่วม) ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
-รางวัล ดาวซัลโว ได้รับถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
-รางวัล MVP ได้รับถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
-รางวัล GK ยอดเยี่ยม ได้รับถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

13. แผนที่สนามหญ้าเทียม Kick Off Arena อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
( ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.061-528-6678 โค้ชนนท์ / 065-378-9646 โค้ชแน็ค )

 

 

รายละเอียดค่าสมัคร
Kickoff Youth Cup : 2,000 บาท
โอนมาที่ ธนาคาร *** รอยืนยันอีกครั้ง ***