ระเบียบการแข่งขัน KICKOFF YOUTH

อ่านระเบียบการแข่งขันให้ครบถ้วนก่อนสมัคร!!
ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม Kickoff Youth Cup 2020
เริ่มรับสมัครผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม พ.ศ.2562
– ค่าสมัครทีมละ 1,000 บาท
– ค่าประกันทีมละ 1,000 บาท

1.จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
– ส่งส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่เกิน 15 คน
– เจ้าหน้าที่ประจำทีมไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และแพทย์ประจำทีม

2.คุณสมบัติของนักกีฬา
ผู้สมัครเข้าแข่งขันฯ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียนที่ออกโดยโรงเรียนเท่านั้น (ไม่รับใบรับรอง)
2.3 ผู้เข้าแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ต้องเกิดระหว่างปี (พ.ศ.2546-2548)
2.4 ผู้เข้าแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ต้องเกิดระหว่างปี (พ.ศ.2543-2546)

3.คุณสมบัติของผู้ควบคุมทีมและเจ้าหน้าที่ประจำทีม
3.1 ผู้ควบคุมทีมต้องเป็นครูประจำโรงเรียนนั้นๆ อย่างน้อย 1 คน
3.2 ผู้ควบคุมทีมต้องมีบัตรประจำตัวครูประจำโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน

4. เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่าน Website
4.1 รูปถ่ายผู้เข้าแข่งขัน (ชุดนักเรียนเท่านั้น) ไฟล์ Jpeg (ต้องชัดเจนระบุตัวตนได้)
4.2 รูปถ่ายเจ้าหน้าที่ประจำทีม (ชุดสุภาพ) ไฟล์ Jpeg
4.3 รูปบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ไฟล์ Jpeg
4.4 รูปบัตรประจำตัวครู  ไฟล์ Jpeg
4.5 ตราประจำโรงเรียนไฟล์ PNG
4.6 หลักฐาน หรือสลิปการโอนค่าสมัคร+ค่าประกันทีม
4.7 กรอกชื่อทีม+รายชื่อนักกีฬา+เจ้าหน้าที่ทีม พร้อม Upload หลักฐานและรูปภาพต่างๆผ่าน website

5. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ภายในจังหวัดสงขลาเท่านั้น และแต่ละสถาบันสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียงรุ่นละ 1 ทีม

6. การดาเนินการจัดการแข่งขันฯ
ยังไม่กำหนด***

7. กติกาการแข่งขันฯ

7.1  การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม จะแข่งครึ่งละ 15 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที
ชนะ ได้ 3 คะแนน / เสมอ ได้ 1 คะแนน / แพ้ ได้ 0 คะแนน
เอาทีมที่ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 และ 2 เข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย
***กรณีคะแนนเท่ากันให้ดูลูกได้เสีย หากเท่ากันให้ดูลูกได้ใครยิงประตูได้มากกว่า ถ้าเท่ากันก็ใช้กฏ Fair Play

7.2 การแข่งขันรอบสุดท้าย รอบชิงที่ 3 และรอบชิงชนะเลิศ จะแข่งครึ่งละ 20 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 5 นาที
หากเสมอกัน จะตัดสินด้วยการยิงลูกโทษที่จุดโทษ จานวน 3 คน (กรณีที่เสมอกัน ให้ยิงเพิ่มอีกทีมละคนจนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะ)

7.3 ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงทาการแข่งขัน เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณเรียกลงทาการแข่งขันฯ ภายใน 5 นาที ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้ง นั้นด้วยประตู 2 : 0
*** กติกาการแข่งขัน นอกจากที่ระบุในระเบียบนี้ ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน (ยกเว้นการล้าหน้า)

8. ทีมและผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ
8.1 นักกีฬาทุกคนที่เข้าทำการแข่งขันฯ ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันตามแบบของทีมนั้นๆ โดยระบุหมายเลขด้านหลังเสื้อชัดเจนและตรงตามที่ยื่นหลักฐานการสมัคร
8.2 นักกีฬาทุกคนต้องสวมสนับแข้งที่ได้มาตรฐานเหมาะสมและปลอดภัย
8.3 นักกีฬาทุกคนต้องสวมใส่รองเท้าสตั๊ด โดยห้ามใส่รองเท้าฟุตบอลที่มี 6 ปุ่ม ปุ่มเหล็ก หรือรองเท้าที่มีปุ่มไขโดยเด็ดขาด
8.4 หัวหน้าทีมจะต้องมีปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์ทุกครั้งที่ลงทาการแข่งขันฯ ซึ่งทีมจะต้องเตรียมพร้อมมาเอง
8.5 เจ้าหน้าที่ทีมต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและสุภาพ

9. สนามและอุปกรณ์การแข่งขัน
9.1 สนามหญ้าเทียม Kick Off Arena
9.2 ลูกฟุตบอลหนังเบอร์ 5

10. การรักษามารยาท

10.1 ในระหว่างการแข่งขันฯ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีมต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและสุภาพ ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องนั่งอยู่ในที่นั่งสารองโดยเด็ดขาด และห้ามออกนอกเขตเทคนิค ถ้าโดนเตือนเกิน 3 ครั้งจะต้องขึ้นไปอยู่บนอัฒจันทร์ หรือออกจากสนาม และต้องปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด หากทีมใดมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะดาเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

10.2 นักกีฬาที่ถูกผู้ตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ
– ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง 2 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้ง
– ถูกลงโทษโดยได้รับใบแดง 1 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง
– ถูกคาดโทษด้วยใบเหลือง 1 ครั้ง ตามด้วยใบแดง 1 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้ง
– เจ้าหน้าที่หรือนักกีฬาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทชกต่อยในระหว่างการแข่งขันหรือจบการแข่งขังกับทีมอื่น หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน ทางคณะกรรมการพิจารณามารยาทจะตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันฯ ตลอดไป
– นักกีฬาคนใดมีเจตนาเล่นผิดกติกาทาร้ายคู่ต่อสู้ และผู้ตัดสินมิได้ลงโทษในขณะแข่งขันฯ แต่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีหลักฐานชัดเจนจะพิจารณาลงโทษให้พักการแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้งทันที หรือมากกว่านั้น และปรับเงินตามตามบทลงโทษต่อไป
– นักกีฬาที่ได้รับใบเหลืองและใบแดง ในการแข่งขันฯ รอบแบ่งกลุ่ม ให้ยกเลิกในรอบสุดท้าย ยกเว้นกรณีทะเลาะ วิวาท
– ทีมใดฝ่าฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พักการแข่งขันฯ หรือผิดตามระเบียบนี้ลงทาการแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้น เป็นแพ้ด้วยประตู 2 : 0 ในการแข่งขันครั้งนั้น โดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ไม่แจ้งให้ทราบ ไม่ได้
– ผู้ฝึกสอน นักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่คนใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันฯ ประท้วงการตัดสิน (Walkout) หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน แสดงกริยาหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เห็นว่าไม่เหมาะสมต่อสาธารณชน เช่น เตะขวดน้า หรือขว้างขวดน้า ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ สามารถลงโทษได้ทันที
– ห้ามมิให้ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ นักกีฬาสารอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีม ลงไปในสนามแข่งขันในขณะทาการแข่งขัน หรือออกนอกบริเวณเขตเทคนิค เช่น เข้าไปประท้วงการตัดสินของผู้ตัดสิน หรือผู้ช่วยฯ แสดงกริยาก้าวร้าว ข่มขู่ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยฯ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันฯ (ยกเว้น เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้ ลงไปปฐมพยาบาลนักกีฬาที่บาดเจ็บในสนาม) จะถูกเชิญขึ้นไปบนอัฒจันทร์ทันที และถูกลงโทษต่อไป

11. การปรับค่าประกันทีม
– ใบเหลือง 100 บาท
– ใบเหลือง-แดง 200 บาท
– ใบแดงโดยตรง 300 บาท
– ทะเลาะวิวาท ปรับเงินทั้งหมด ปรับแพ้ ปรับสิทธิ์เข้าร่วมในปีถัดไป 1 ปี
– ไม่มาแข่งขันตามตารางที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนด ปรับเงินประกันทั้งหมด
– พบนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาในสถานศึกษานั้นจริง หรือเป็นศิษย์เก่า ปรับแพ้โดยไม่มีการอุธรณ์ ปรับเงินทั้งหมด ตัดสิทธิ์แข่งขันของโรงเรียนนั้น 1 ปี

12. รางวัลการแข่งขัน
– ทุนการศึกษาทีมชนะเลิศ ได้รับ 50,000 บาท + ถ้วยรางวัล
– ทุนการศึกษาทีมรองชนะเลิศ ได้รับ 30,000 บาท
– ทุนการศึกษาทีมรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับ 10,000 บาท
– รางวัลดาวซัลโว 5,000 บาท
– นักฟุตบอลยอดเยี่ยม 5,000 บาท
– โค้ชยอดเยี่ยม ได้รับ 3,000 บาท

13. แผนที่สนามหญ้าเทียม Kick Off Arena อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
( ติดต่อสนามโทร. 095-1999999 / 082-4304475)

การประชุมผู้จัดการทีม สถานศึกษาต่าง ๆ ที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฯ จะต้องส่งผู้แทนเข้าร่วม ตามวันเวลาที่ทางคณะจัดการแข่งขันฯกาหนด โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 สัปดาห์ สอบถามข้อมูลโทร. 092-0999999 หรือ 064-0455153